Ako si požičať?

 

Po vybratí požadovaného stroja z našej ponuky prosím kontaktujte technikov na tel. č. 0950 724 056, aby Vás informovali, či je vybratý stroj k dispozícii. Pokiaľ neviete ktoré zariadenie je pre Vás najvhodnejšie, naši pracovníci Vám radi poradia.

Pri príchode do požičovne zákazník predkladá:                            

  1. občiansky preukaz
  2. iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, karta poistenca)
  3. finančná záloha v hotovosti  (podľa výšky kaucie)

Po prehliadke a odskúšaní stroja sa v kancelárii fi.ALBA Slovakia, s.r.o. uzavrie zmluva o prenájme a predložia sa vyššie uvedené náležitosti.

Záloha sa odovzdá pri podpise zmluvy o prenájme stroja a po vrátení stroja bude vrátená (v prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná zo zálohy).

Zmluva sa uzatvára min. na 1 deň, pričom deň vypožičania a deň vrátenia sa počíta ako 1 deň.

Pri poškodení alebo nefunkčnosti zariadenia a pred jeho vrátením je potrebné  kontaktovať nášho operátora na čísle 0948 138 881 

Po vrátení stroja sa zákazníkovi vráti záloha na základe predloženého dokumetu, ktorý bol vypísaný pri odovzdávaní stroja.

Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením,prepätím, úpravou k inému účelu ako je vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja.

Pokiaľ zákazník vráti zariadenie extremne znečistené, bude mu odpočítaná čiastka 10€ z kaucie.